REKLAMA
NIE PRZEGAP

NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

2021-10-06 17:12
publikacja
2021-10-06 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 06 października 2021 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego z dnia 06 października 2021 roku.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki.
Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN, w tym do równowartości 22.500.000 PLN do wykorzystania w EUR lub USD. Przyznany limit ma charakter odnawialny.
Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.
Spółka upoważnia Faktora do potrącenia wszelkich należnych wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora.
Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :
- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK")(zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK) udzielana w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowej wwysokości 20.000.000,00 PLN
- nieodwołalne bez zgody Faktora pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez
Pekao S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2021-10-06 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki