REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.

2021-09-20 17:10
publikacja
2021-09-20 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 20 września 2021 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego z dnia 13 września 2021 roku.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Faktora spłat nabywanych wierzytelności oraz z tytułu zapłaty przez Faktora na rzecz Dostawców Spółki należności wynikających z faktur pro forma.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania Spółki w PLN, EUR oraz USD. Przyznany limit ma charakter odnawialny.
Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności lub od wartości brutto należności określonej w treści faktury pro forma.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.
W przypadku powstania wymagalnego zobowiązania przysługującego Faktorowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Faktor uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24 czerwca 2015 r.nr 605/06/2015
Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :
- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- nieodwołalne bez zgody Faktora pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki prowadzonego przez
PKO Bank Polski S.A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2021-09-20 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki