REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

2022-05-27 14:52
publikacja
2022-05-27 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 27 maja 2022 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") aneks
do umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 17 stycznia 2020 r., podwyższający maksymalny limit
finansowania Spółki do kwoty 36.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych)
lub równowartości w EUR. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian oraz nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.
Informację o zawartej umowie faktoringowej Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 04/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, 30/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku oraz 13/2021 z dnia 13 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-05-27 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki