REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

2021-06-23 16:59
publikacja
2021-06-23 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie informuje, że w dniu dzisiejszym spółka otrzymała podpisany przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. („Faktor”) aneks do umowy faktoringowej nr 1090/2010 z dnia 28 maja 2010 roku. Na mocy niniejszego aneksu Faktor zwiększył maksymalny limit finansowania Spółki do kwoty 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesięciu milionów) PLN. Jako dodatkowe zabezpieczenie, podwyższono zastaw rejestrowy na zapasach o 999.000 PLN, to jest do kwoty 10.999.000 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy). Pozostałe warunki umowy oraz zabezpieczeń pozostają bez zmian.
Informacje o zawartej umowie faktoringowej Emitent opublikował w raportach bieżących: nr 11/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r., nr 26/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., nr 17/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r., nr 27/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 11/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., nr 20/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r., nr 36/2020 z dnia 03 grudnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-06-23 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki