REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku

2022-06-02 23:10
publikacja
2022-06-02 23:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_WZA_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_projekt_uchwal_ZWZ_NTT_29-06-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_RN_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_Polityka_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_zal_U24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-02
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 12:00
w siedzibie NTT System S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna,
powiat otwocki, województwo mazowieckie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2022 WZA ogłoszenie.pdf2022 WZA ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System na dzień 2022-06-29
2022 projekt uchwał ZWZ NTT_29-06-2022.pdf2022 projekt uchwał ZWZ NTT_29-06-2022.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.wraz z uzasadnieniem
2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2021.pdf2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021
2022 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zal U24.pdf2022 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zal U24.pdf Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-02 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-06-02 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki