REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

2021-05-28 16:00
publikacja
2021-05-28 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż wpłynęła do Spółki uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020 postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 8 007 226,00 zł na:
-wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1 625 929,92 zł.
-zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 381 296,08 zł.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-05-28 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki