NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

2020-05-21 14:52
publikacja
2020-05-21 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż wpłynęła do Spółki uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Rada Nadzorcza Spółki po analizie wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019 postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przeznaczenie osiągniętego zysku netto w wysokości 4 474 411,36 zł na:
-wypłatę dywidendy w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 948 459,12 zł.
-zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 3 525 952,24 zł.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2020-05-21 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki