REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych

2021-12-28 23:54
publikacja
2021-12-28 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-28
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 grudnia 2021 r., w wyniku transakcji zwykłych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka nabyła na rachunek NTT System S.A. akcje własne, oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013.
Szczegółowe informacje na temat transakcji nabycia akcji:
Liczba nabytych akcji: 1 648 szt.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 4,80 PLN
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu NTT System S.A. odpowiadająca nabytym akcjom: 1 648
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,0119 %
Wartość nominalna każdej akcji wynosi: 6,00 PLN
Łączna wartość nominalna nabytych akcji: 9 888,00 PLN
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych, po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie: 302 232 sztuk co będzie stanowiło 2,1822 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Skup akcji własnych prowadzony jest za pośrednictwem własnego rachunku inwestycyjnego Spółki, prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o upoważnienie wynikające z Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r., na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 14 sierpnia 2019 r. o przystąpieniu do realizacji skupu akcji własnych Emitenta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.
O wcześniejszych, rozliczonych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informowała: w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 24 lipca 2012 r, raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 22 października 2012 r, raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r., w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 26 marca 2013 r., w raporcie bieżącym
nr 22/2017 z dnia 14 września 2017 roku, w raportach bieżących nr 23/2017 i 24/2017 z dnia 21 września 2017 roku, w raporcie bieżącym nr 25/2017 z dnia 22 września 2017 roku, w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 roku, w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku i korekcie raportu nr 31/2019 z 19 grudnia 2019 roku, w raporcie bieżącym nr 01/2020 z dnia 02 stycznia 2020 roku, w raporcie bieżącym nr 08/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 09/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-28 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-12-28 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki