REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.

2021-06-02 23:52
publikacja
2021-06-02 23:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. błędnie zamieścił na stronie 5 dane w Kwartalnej Informacji Finansowej Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Rezerwy krótkoterminowe” na dzień 31/03/2021 r. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu kwoty.
Było na dzień 31/03/2021 r.:
Rezerwy krótkoterminowe – 33 084 tys. PLN

Powinno być na dzień 31/03/2021 r.:
Rezerwy krótkoterminowe – 32 084 tys. PLN

Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny skonsolidowany raport kwartalny zawierający poprawne dane. W załączeniu do niniejszego raportu przesyłamy załącznik z prawidłowym Sprawozdaniem z Sytuacji Finansowej Spółki, zawartym na stronie 5 skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2021-06-02 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki