REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2022 r.

2022-09-29 19:14
publikacja
2022-09-29 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2022 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:

Przychody netto ze sprzedaży – 595,0 mln PLN
Zysk netto – 9,1 mln PLN

Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2022 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-09-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki