REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.

2021-09-03 22:56
publikacja
2021-09-03 22:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2021 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:

Przychody netto ze sprzedaży – 461,2 mln PLN
Zysk netto – 8,4 mln PLN

Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2021 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2021-09-03 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarządu Witold Markiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki