NRA i Concordia podpisały porozumienie w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej

2011-10-20 07:40
publikacja
2011-10-20 07:40

Naczelna Rada Adwokacka i Concordia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, podpisało porozumienie, którego celem jest promowanie idei ubezpieczeń ochrony prawnej i współpraca przy ich obsłudze.


NRA i Concordia chcą, aby popularyzacja ubezpieczeń ochrony prawnej przyczyniła się do rozszerzenia dostępu do pomocy prawnej. Kampania edukacyjno-społeczna ma również uświadomić polskiemu społeczeństwu, że płacąc stosunkowo niewielką sumę składek ubezpieczeniowych będzie można uzyskać profesjonalną pomoc prawną. Osoba, która wykupi tego typu ubezpieczenie, ma gwarancję, że w razie potrzeby jego interesy będą reprezentowane przez specjalizujących się w tym zakresie adwokatów.


Podpisane dzisiaj porozumienie obliguje NRA i Concordię do popularyzacji tej idei poprzez organizowanie wspólnych konferencji naukowych oraz  promowanie ubezpieczeń ochrony prawnej w mediach.


Dokument zobowiązuje również strony do ujednolicenia zasad współpracy pomiędzy kancelariami adwokackimi a TUW przy obsłudze klientów oraz do ustalenia stawek wynagrodzeń dla kancelarii, które Concordia będzie pokrywała w przypadku zajścia szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej.
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.

Zakres ubezpieczeń ochrony prawnej oferowanej przez TUW Concordia obejmuje następujące rodzaje problemów:
•    Sprawy o odszkodowanie z deliktów – dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami
•    Prawo rodzinne i spadkowe (w zakresie doradztwa)
•    Prawo własności i inne prawa rzeczowe
•    Problemy prawne związane z nieruchomościami
•    Prawo zobowiązań, w tym: niedotrzymanie zobowiązań umownych, rękojmia i gwarancja
•    Sprawy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych – dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia
•    Obrona w zawodowych postępowaniach dyscyplinarnych
•    Prawo podatkowe
•    Prawo pracy
•    Prawo ubezpieczeń społecznych
•    Prawo karne i wykroczeń

Wykaz kancelarii, które przystąpią do współpracy, umieszczony będzie na stronach internetowych Towarzystwa.  


Zawarte porozumienie jest kontynuacją projektu, który rozpoczął się wiosną tego roku. W maju, wspólnie z Rzecznikiem Praw Ubezpieczonych, NRA i Concordia zorganizowały konferencję na temat ubezpieczeń ochrony prawnej. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych DAS i Inter Polska. Głównym celem konferencji była prezentacja oferty ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce. / Concordia Polska TUW
Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki