REKLAMA
WEBINAR

NOVITA: Wypłata dodatkowej dywidendy - decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2015-07-02 12:36
publikacja
2015-07-02 12:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 15
Data sporządzenia: 2015-07-02
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Wypłata dodatkowej dywidendy - decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 02 lipca 2015 roku w siedzibie Spółki (dalej "NWZ") przyjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy, na mocy której podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), tj. 4,00 zł (cztery złote) na jedną akcję. Na kwotę dywidendy składają się kwota 5.843.300,03 zł pochodząca z istniejącego w spółce kapitału rezerwowego oraz kwota 4.156.699,97 zł pochodząca z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach ubiegłych.

Jednocześnie NWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

Zarząd informuje, że dywidenda w wysokości 4,00 zł na jedną akcję uchwalona przez NWZ jest dywidendą dodatkową, niezależną od dywidendy w wysokości 2,95 zł na jedną akcję uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 maja 2015 roku na podstawie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Novita S.A. za rok obrotowy 2014. Wobec powyższego łączna wysokość dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenia Spółki w 2015 roku wynosi 17.375.000,00 zł, tj. 6,95 zł na jedną akcję.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-02 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2015-07-02 Małgorzata Chołost Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki