REKLAMA

NOVAVIS: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020

2021-04-30 17:05
publikacja
2021-04-30 17:05
Zarząd Novavis Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego Novavis S.A. i Grupy Kapitałowej Novavis za 2020 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20210430_170503_0000133066_0000129098.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129099.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129100.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129101.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129102.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129103.pdf
20210430_170503_0000133066_0000129104.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki