REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

NOVAVIS GROUP SA: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok

2021-04-23 17:31
publikacja
2021-04-23 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent"; „Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, iż dzisiaj otrzymał informacje od biegłego rewidenta Spółki o potrzebie wydłużenia czasu na badanie skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020. Zasadniczą przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie badania jest niedostarczenie przez spółkę zależną tj. Novavis S.A. skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Novavis S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta Novavis S.A. Dane te są podstawą do przygotowania sprawozdania skonsolidowanego Novavis Group S.A. Zgodnie z uzyskanymi od Zarządu Novavis S.A. oraz biura księgowego obsługującego Novavis S.A. wyjaśnieniami opóźnienie przygotowania skonsolidowanych danych finansowych Novavis S.A. spowodowane jest między innymi:
• wpływem pandemii koronawirusa na proces przygotowania sprawozdania finansowego, która spowodowała wydłużenie procesu przygotowania sprawozdania oraz badania;
• koniecznością skoordynowania biura księgowego obsługującego Novavis S.A. z działem księgowym Voolt Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Novavis S.A.),
• wydłużonymi terminami badania sprawozdań finansowych, które wcześniej obowiązywały w Novavis S.A.
Wszystkie te czynniki spowodowały trudne uprzednio do oszacowania wydłużenie czasu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W związku z powyższym koniecznym jest ustalenie nowego terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego. Spółka planuje raport roczny opublikować do 21 maja 2021 roku, przy czym dokładny termin poda w osobnym raporcie bieżącym.
Grupa kapitałowa Novavis Group S.A. powstała w październiku 2020 roku w momencie przejęcia przez Novavis Group S.A. akcji spółki Novavis S.A. dających prawo do 56% kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od tego momentu trwają prace nad reorganizacją Grupy Kapitałowej oraz reorganizacją obsługi księgowej.
Spółka informuje, że termin publikacji rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 zostanie dotrzymany zgodnie z harmonogramem przedstawionym w wyżej wymienionym raporcie bieżącym tj. jednostkowe sprawozdanie roczne Spółki Novavis Group S.A. zostanie opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2021 nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki