REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

NOVAVIS GROUP SA: Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.

2021-03-31 17:48
publikacja
2021-03-31 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawiązanie Spółki w wyniku zawartego znaczącego porozumienia przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 17 lutego 2021 Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku powziął informację o zawiązaniu w Gdańsku przed notariuszem spółki celowej.
Zgodnie z treścią ww raportu bieżącego z dnia 17 lutego 2021, strony Porozumienia tj. MILLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni ("MILLE") oraz Emitent postanowiły realizować projekty fotowoltaiczne w ramach nowopowstałych spółek celowych ("SPV"), których udziałowcami będą odpowiednio w 70% spółka Novavis Group S.A. lub podmiot przez nią wskazany oraz w 30% udziałów spółka MILLE lub podmiot przez nią wskazany.
W wyniku powyższych ustaleń, została zawiązana nowa spółka pod nazwą: „ Mille Vis Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie („SPV”). Udziałowcem jest Emitent posiadający 70% w kapitale zakładowym oraz podmiot wskazany przez MILLE posiadający 30% w kapitale zakładowym Spółki.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki