REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-11-12 17:20
publikacja
2020-11-12 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "NOVAVIS GROUP S.A. (dalej jako: "NOVAVIS GROUP"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 12 listopada 2020 roku na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a) ww. ustawy zawiadomienia od Thumos Capital Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr o poniższej treści:

"Działając w imieniu Thumos Capital Ltd, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem: 190 Avenue Archiepiskopou Makariou C, 2311 Lakatamia, Nikosia, Cypr, wpisanej do Rejestru Spółek na Cyprze (Registrar of Companies) przez Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism Department of Registrar of Companies and Official Receiver pod numerem HE 337244 (dawniej „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie) („Thumos Capital”),
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Novavis Group S.A. (dawniej: Rubicon Partners S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”), nastąpiła zmiana stanu posiadania łącznej liczby akcji Spółki posiadanych przez Thumos Capital. Zaangażowanie Thumos Capital uległo zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Rubicon Partners S.A. informowała w raporcie bieżącym numer 61/2020 z dnia 09/11/2020.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Novavis Group S.A. Thumos Capital posiadała 484.638 akcji Spółki, co stanowiło 6,34% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Novavis Group S.A. Thumos Capital posiada 484.638 akcji Spółki, co stanowi 1,38% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od Thumos Capital posiadających akcje Spółki.
Thumos Capital nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Thumos Capital nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki