REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-10-19 16:49
publikacja
2020-10-19 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "Novavis Group S.A. (dalej jako: "Novavis Group"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 19 października 2020 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ww. ustawy od Impery Consulting Sp. z o.o. o poniższej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000093350 („IMPERA CONSULTING”) zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą przez spółkę zależną w dniu 16 października 2020 roku w transakcji pakietowej 285 000 akcji spółki NOVAVIS GROUP S.A. („Spółka”, „Emitent”) - pośrednie zaangażowanie spółki IMPERA CONSULTING uległo zmniejszeniu poniżej 30% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Przed sprzedażą przez spółkę zależną, spółka IMPERA CONSULTING posiada pośrednio przez spółkę zależną 2 521 431 akcji NOVAVIS GROUP S.A., które stanowiły 32,999% udziału w kapitale i dawały prawo do 2 521 431 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,999% w głosach na walnym zgromadzeniu.

W wyniku sprzedaży akcji przez spółkę zależną, spółka IMPERA CONSULTING pośrednio posiada 2 236 431 akcji NOVAVIS GROUP S.A., które stanowią 29,27 % udziału w kapitale i dają prawo do 2 236 431 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 29,27 % w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, IMPERA CONSULTING informuje, iż posiada spółkę zależną IMPERA INVEST Sp. z o.o. która j.w. posiada akcje NOVAVIS GROUP S.A.. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka IMPERA CONSULTING nie jest bezpośrednim posiadaczem akcji Emitenta oraz nie jest posiadaczem akcji instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę".MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki