REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-10-19 14:05
publikacja
2020-10-19 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "Rubicon Partners SA (dalej jako: "Rubicon Partners"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 19 października 2020 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ww. ustawy od Impery Invest Sp. z o.o. o poniższej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), IMPERA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („IMPERA INVEST”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370327, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą w dniu 16 października 2020 roku w transakcji pakietowej 285 000 akcji zaangażowanie spółki IMPERA INVEST uległo zmniejszeniu poniżej 30% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki NOVAVIS GROUP SA („Spółka”; „Emitent”).

Przed zbyciem spółka IMPERA INVEST posiadała 2 521 431 akcji NOVAVIS GROUP S.A., które stanowiły 32,999% udziału w kapitale i dawały prawo do 2 521 431 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 32,999% w głosach na walnym zgromadzeniu.

W wyniku zbycia akcji spółka IMPERA INVEST posiada 2 236 431 akcji NOVAVIS GROUP S.A., które stanowią 29,27% udziału w kapitale i dają prawo do 2 236 431 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 29,27% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka IMPERA INVEST informuje, że nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka IMPERA INVEST nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki