REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA

2021-11-04 17:05
publikacja
2021-11-04 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NOVAVIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2021 roku spółka zależna VOOLT S.A. poinformowała Emitenta o podpisaniu przez VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka pośrednio zależna od NOVAVIS GROUP SA wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

Zleceniodawcą jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku spółki VOOLT S.A.). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy i jej wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej NOVAVIS GROUP S.A. w 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki