REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA

2021-11-10 21:00
publikacja
2021-11-10 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę pośrednio zależną od NOVAVIS GROUP SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NOVAVIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku spółka zależna VOOLT S.A. poinformowała Emitenta o podpisaniu przez VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka pośrednio zależna od NOVAVIS GROUP SA wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) umowy konsorcjum z podmiotem Dwell Well Development Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A.

Przedmiotem zawartej umowy jest wspólna realizacja projektów fotowoltaicznych o średniej i dużej skali, a także rozwój biznesu w oparciu o synergię kompetencji obu podmiotów w sektorach budowlanym i odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli obu członków konsorcjum. Zgodnie z zapisami umowy VOOLT sp. z o.o. pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum.

Dwell Well Development Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów wielkokubaturowych, a jej doświadczenie i kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego potwierdzają liczne referencje największych deweloperów w Polsce. Podmiot posiada własne zaplecze technologiczne i sprzętowe, jak również wyspecjalizowane zasoby kadrowe, które przy wsparciu merytorycznym i technicznym VOOLT sp. z o.o. zostaną przygotowane do realizacji projektów OZE. VOOLT sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za fazę projektową i dokumentacyjną, dobór komponentów i rozwiązań technicznych, logistykę oraz nadzór inwestycji.

Mając na uwadze uwarunkowania prawne – w szczególności związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie – oraz aspekt finansowy, członkowie konsorcjum planują docelowo współpracę w realizacji kontraktów w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) na zlecenie przyszłych inwestorów.

Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej NOVAVIS GROUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki