REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

2020-10-22 22:38
publikacja
2020-10-22 22:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent"; „Spółka" ) informuje, iż w dniu 22 października 2020 roku spółka NG PV 4 Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Novavis Group S.A.) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy dzierżawy z osobą fizyczną („Umowa”).
Zgodnie z treścią Umowy spółka NG PV 4 Sp. z o.o. („Spółka”) wydzierżawiła/przejęła do użytkowania od osoby fizycznej część nieruchomości gruntowej położonej w województwie warmińsko-mazurskim na czas oznaczony w celu wybudowania na niej elektrowni fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem i urządzeniami dodatkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą a następnie eksploatacją wybudowanych urządzeń. Wstępnie strony ustaliły, że powierzchnia pod wyżej opisaną inwestycję będzie wynosiła około 11,00 ha („Nieruchomość”) i będzie przeznaczona pod elektrownie fotowoltaiczną o mocy około 9,45 MWp.

Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest na okres 25 lat z możliwością przedłużenia na okres 5 lat oraz z możliwością odstąpienia od Umowy w terminie do 3 lat od jej zawarcia.
Strony zgodnie ustaliły iż spółka NG PV 4 Sp. z o.o. może przenieść swoje uprawnienia oraz obowiązki jak strona umowy na osoby trzecie.

Zgodnie z postanowieniami Umowy dopuszcza się wypowiedzenie Umowy przez NG PV 4 Sp. z o.o. m.in. w przypadku przeszkody uniemożliwiającej rozpoczęcie prac lub kontynuowanie inwestycji. W przypadku opóźnienia w opłatach bądź używania przedmiotu Umowy przez Spółkę do innych celów, umowa dopuszcza rozwiązanie Umowy przez osobę wydzierżawiającą.

Roczny czynsz dzierżawy nie odbiega od rynkowych wartości powszechnie stosowanych, podobnie jak pozostałe elementy Umowy.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 21 września 2020 informował o utworzeniu spółek celowych w tym m.in. spółki NG PV 4 Sp. z o. o w celu zawarcia umów dzierżaw gruntów na bazie, których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki