REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl. Dziś specjalne wydanie serwisu

NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A.

2021-03-26 11:35
publikacja
2021-03-26 11:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie Aneksu do istotnej umowy przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje że w dniu 23 marca 2021 roku, został zawarty Aneks do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów spółki ENEAL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ("Umowa"). Aneks został zawarty w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy 2 osobami fizycznymi ("Sprzedający"; "Wspólnicy") a Emitentem jako kupującym.
Emitent o Umowie Przedwstępnej informował raportem bieżącym nr 71/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.
W trakcie prac związanych z badaniem stanu prawnego i finansowego Spółki ustalono, że brak jest warunków przyłączenia planowanych wież wiatrowych do sieci energetycznej w związku z czym Strony Umowy wprowadziły zmiany, zgodnie z którymi:
1) Strony ustaliły, że opłaty za rozpatrzenie stosownych wniosków przyłączeniowych, o których mowa powyżej pokryje Kupujący.
2) W konsekwencji zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi na wezwanie Kupującego i po uzyskaniu prawomocnych warunków przyłączenia wież wiatrowych do sieci energetycznej. Wezwanie do Zawarcia Umowy Przyrzeczonej będzie wykonane z 7 dniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że Umowa nie ulegnie rozwiązaniu z dniem 5 kwietnia 2021 roku mimo nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej.
3) Kupujący nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku zawiadomi Sprzedających o wynikach badania stanu Spółki i projektów wież wiatrowych.
Pozostałe kluczowe warunki umowy pozostały niezmienione.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki