REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Zatwierdzenie prospektu NOVAVIS GROUP S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

2022-08-05 19:03
publikacja
2022-08-05 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zatwierdzenie prospektu NOVAVIS GROUP S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie złożenia wniosku przez Spółkę o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, Zarząd Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Decyzję zatwierdzającą Prospekt Emisyjny spółki Novavis Group S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda,
b) 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda.

Spółka jednocześnie informuje, że podjęła działania związane z wprowadzeniem wyżej wymienionych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki