REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 30 czerwca 2021r.

2021-07-05 14:04
publikacja
2021-07-05 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis Group S.A. w dniu 30 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki "Novavis Group Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z poźn.zm.), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu były następujące osoby/podmioty:
1) Spółka MARSHALL NORDIC LIMITED z ilością głosów 23 100 000, co stanowiło 82,65% głosów na tym walnym i 65,97% w ogólnej liczbie głosów;
2) Pan PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ z ilością głosów 2 640 000, co stanowiło 9,45% głosów na tym walnym i 7,54 % w ogólnej liczbie głosów;
3) Spółka IMPERA INVEST Sp. z o.o. z ilością głosów 2 171 238, co stanowiło 7,77% głosów na tym walnym i 6,20% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki