REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-25 11:36
publikacja
2023-01-25 11:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Novavis Group SA" (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku ("Rozporządzenie"), podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

1. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 30 maja 2023 r.,

2. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 29 listopada 2023 r.,

3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe - 29 września 2023 r.,

4. Raport roczny za 2022 rok - 21 kwietnia 2023r.,

5. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 21 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2023 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Jednocześnie, zgodnie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki