REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NOVAVIS GROUP SA: Rejestracja połączenia spółki zależnej Voolt S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

2021-12-07 17:18
publikacja
2021-12-07 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Rejestracja połączenia spółki zależnej Voolt S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Novavis Group Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 powziął informacje od spółki zależnej Voolt SA ("Spółka Przejmująca") że w dniu 6 grudnia 2021 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał połączenie spółki Voolt SA ze spółkami zależnymi tj.:
• spółką Voolt Sp. z o.o. ("Voolt", "Spółka Przejmowana 1"),
• spółką Chata Sp. z.o.o. ("Chata", "Spółka Przejmowana 2") oraz
• spółką SPV Energia Sp. z o.o. ("SPV", "Spółka Przejmowana 3")
poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek na Voolt SA.

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca Voolt SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru zgodnie z treścią ww raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Piotr Karmelita Paweł Krzyszatałowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki