REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Powołanie członka rady nadzorczej

2022-08-10 18:42
publikacja
2022-08-10 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-10
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Powołanie członka rady nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Novavis Group Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do rady nadzorczej nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bartel. W wyniku powołania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pan Henryk Pietraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Roman Żelazny – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Marek Stachura - Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej
Pan Leszek Cwojdziński - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Bartel - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek rady nadzorczej nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje nowo powołanego członka rady nadzorczej w zakresie wykształcenia wraz z przebiegiem kariery zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
CV.pdfCV.pdf CV Tomasz Bartel

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-10 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki