REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Nabycie 30% udziałów w spółce MILLE VIS Sp. z o.o. – spółce zależnej od Novavis Group S.A.

2022-08-31 08:22
publikacja
2022-08-31 08:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Nabycie 30% udziałów w spółce MILLE VIS Sp. z o.o. – spółce zależnej od Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka" ) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku przed notariuszem w Warszawie w późnych godzinach wieczornych została zawarta umowa sprzedaży 15 udziałów spółki MILLE VIS Sp. z o.o. pomiędzy MILLE SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (Sprzedający) a Novavis Group S.A. (Kupujący).

W wyniku zawartej Umowy spółka Novavis Group S.A. nabyła 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki MILLE VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( MILLE VIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70 (kod: 00-687), co powoduje że po powyższej sprzedaży, Emitent posiada łącznie 100% udziałów w spółce MILLE VIS.

Transakcja została zawarta na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych standardów rynkowych.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarzadu Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki