REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej

2022-12-30 12:59
publikacja
2022-12-30 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Novavis Group S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku powziął informację na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowaniu spółki celowej NG PV 19 Sp. z o.o., która została zarejestrowana w KRS w dniu 29 grudnia 2022 roku.

W podmiocie tym, Emitent posiada 100% udziałów. Spółka celowa została powołana w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne.

Powołanie spółki celowej jest kontynuacją realizacji strategii, na bazie której Emitent kontynuuje działania mające na celu budowę znaczącego podmiotu działającego na rynku odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa informacja została uznana za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki