REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: Informacja o przychodach ze sprzedaży za IV kwartał 2022 r.

2023-01-10 17:02
publikacja
2023-01-10 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Informacja o przychodach ze sprzedaży za IV kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informację o jednostkowych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w IV kwartale 2022 r. oraz w całym 2022 roku w porównaniu do przychodów w analogicznych okresach 2021 r.

- Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w IV kwartale 2022 r. – 7 408 tys. zł;
- Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w IV kwartale 2021 r. – 519 tys. zł;
Zmiana IV kwartał 2022 vs IV kwartał 2021 – wzrost o + 1 327%.

- Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w 2022 r. – 7 929 tys. zł;
- Przychody ze sprzedaży netto zrealizowane w 2021 r. – 519 tys. zł;
Zmiana 2022 vs 2021 – wzrost o + 1 428%.

Wykazane przychody są efektem realizacji umowy deweloperskiej zawartej przez Emitenta w dniu 14 września 2022 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Spółka zwraca uwagę, że znacząca większość przychodów zrealizowanych przez Emitenta pochodziła od spółek zależnych (spółki celowe zajmujące się przygotowaniem projektów elektrowni fotowoltaicznych do osiągnięcia statusu gotowości do budowy – status RTB), co wynika ze specyfiki zawartej umowy deweloperskiej.

Przepływy pieniężne uzyskane bezpośrednio przez Emitenta od inwestora w formie zaliczek na nabycie udziałów wybranych spółek celowych wyniosły w IV kwartale 2022 roku 2.056 tys. EUR.

Spółka zastrzega, że przedstawione dane dotyczące przychodów ze sprzedaży są wstępne, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznych danych za IV kwartał 2022 r. i 12 m-cy 2022 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że na moment sporządzenia niniejszego raportu nie został określony dokładny wpływ tych danych na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej. Dotychczas spółki celowe nie były objęte konsolidacją, ale ze względu na skalę przepływów pomiędzy tymi podmiotami a Emitentem prawdopodobne wydaje się objęcie tych podmiotów konsolidacją. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu temat ten poddawany jest analizie przez biuro księgowe obsługujące Emitenta i nie zostały przesądzone żadne opcje w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki