NORTH COAST SA (1/2019) North Coast Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2019-07-18 15:52
publikacja
2019-07-18 15:52

Raport Bieżący nr 1/2019

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. North Coast Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Emitenta informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. nie zastosowano zasady IV.Z.16 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiącej, że: „dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych”.

Jako dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 25 września 2019 roku. Jako termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 29 listopada 2019 roku. Wyznaczenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie daty wypłaty dywidendy w ww. terminie nie jest sprzeczne z przepisami k.s.h., natomiast podyktowane jest względami racjonalnej polityki finansowej oraz koniecznością zapewnienia przez Emitenta płynności finansowej na odpowiednim poziomie. Emitent dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości ustalać dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zgodnie z ww. zasadą.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki