REKLAMA

NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.

2021-10-04 15:04
publikacja
2021-10-04 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 26 marca 2021 roku (dot. zawarcia umowy wydawniczej z 505 Games S. p. A. na grę Signum Temporis) oraz informacji przedstawianych w Dokumencie Informacyjnym dot. zawartej w dniu 27 lipca 2020 roku umowy wydawniczej na grę Total Tank Generals, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu płatności od 505 Games S. p. A. we wskazanych poniżej kwotach:
1) 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro) za terminową realizację kamienia milowego w projekcie Signum Temporis,
2) 43.750,00 EUR (czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt euro) oraz 27.777,00 EUR (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem euro) za terminową realizację kamieni milowych w projekcie Total Tank Generals.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Jarosław Kotowski Prezes Zarządu Jarosław Kotowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki