REKLAMA

NO GRAVITY GAMES S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji No Gravity Development S.A.

2023-02-17 11:24
publikacja
2023-02-17 11:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-17
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji No Gravity Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że uzyskał informację, że w dniu 13 lutego 2023 roku, złożony został wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki zależnej Emitenta, to jest No Gravity Development S.A.

Emitent wskazuje, że wprowadzenie akcji No Gravity Development S.A. do obrotu na rynku NewConnect jest kolejnym etapem rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, a także potwierdzeniem słuszności strategii rozwoju Emitenta.

Emitent informuje ponadto, że zamierza wspierać działania zmierzające do wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect kolejnej spółki zależnej, to jest Squibly Interactive sp. z o.o. W ocenie Emitenta powinno to nastąpić w roku 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Submission of an application for the introduction of No Gravity
Development S.A. shares to trading on the NewConnect marketManagement
Board of No Gravity Games S.A. with its registered office in Warsaw (the
"Issuer") informs that it has received information that on February 13,
2023, an application was submitted for the introduction of shares of the
Issuer's subsidiary, No Gravity Development S.A., to trading on the
NewConnect market.


The Issuer indicates that the introduction of the shares of No Gravity
Development S.A. to trading on the NewConnect market is the next stage
in the development of the Issuer's Capital Group, as well as a
confirmation of the correctness of the Issuer's development strategy.


The Issuer also informs that it intends to support activities aimed at
introducing another subsidiary to trading on the NewConnect market, i.e.
Squibly Interactive sp. z o.o. In the Issuer's opinion, this should take
place in 2024.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-17 Aleksander Sierżęga Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki