REKLAMA

NIKo służbie zdrowia: nieporadna reforma

2000-10-10 00:00
publikacja
2000-10-10 00:00

NIK o służbie zdrowia: nieporadna reforma

SŁUŻBA ZDROWIA BEZ POTRZEBNYCH ROZPORZĄDZEŃ

Odpowiedzialność za bałagan we wdrażaniu reformy ochrony zdrowia spoczywa w dużej mierze na ministrze zdrowia oraz podległych mu służbach prawnych - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Przez ponad dwa lata nie zostały wykonane ustawowe delegacje, określające istotne elementy współpracy pomiędzy samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej a kasami chorych - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. To tylko jedno z ustaleń poczynionych przez NIK w ramach kontroli funkcjonowania samodzielnych publicznych ZOZ-ów w warunkach reformy administracyjnej.

Zdaniem Izby wyniki kontroli uzasadniają krytyczną ocenę przygotowania reformy ochrony zdrowia. NIK dzieli przyczyny zakłóceń we wdrażaniu reformy na dwie grupy.

Pierwsza grupa obejmuje brak właściwego skoordynowania i egzekwowania terminowej realizacji zadań administracji rządowej w zakresie wydawania przepisów wykonawczych do ustaw realizujących reformę. Winą za ten stan rzeczy NIK obciąża ministra zdrowia oraz podległe mu służb prawne. Izba wskazuje także na zaniedbania w działalności niektórych wojewodów, którzy nie utworzyli na czas rejestrów usług medycznych, służących kasom chorych do prowadzenia rozliczeń z zakładami opieki zdrowotnej.

Drugą grupą przyczyn było niewłaściwe przygotowanie publicznych ZOZ-ów do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej. Zdecydowana większość z nich została usamodzielniona dopiero w końcu 1998 r., natomiast te, które wcześniej uzyskały osobowość prawną, były mimo to finansowane nadal na takich samych zasadach jak jednostki budżetowe - czytamy w raporcie NIK. Izba wskazuje, że zainteresowanie dużej części wojewodów koncentrowało się nie na właściwym przygotowaniu podległych zakładów do samodzielnego gospodarowania, lecz na zapewnieniu kierownikom tych zakładów wyjątkowo korzystnych warunków finansowych i zabezpieczeń socjalnych. W wielu przypadkach po przejęciu zakładów opieki zdrowotnej przez samorządy sprawy takie znajdowały swój finał w sądzie.

PAWEŁ WRZEŚNIEWSKIŹródło:
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki