REKLAMA

NIK pozytywnie ocenia wykonanie założeń polityki pieniężnej NBP w 2020 r.

2021-06-16 10:54, akt.2021-06-16 11:44
publikacja
2021-06-16 10:54
aktualizacja
2021-06-16 11:44
NIK pozytywnie ocenia wykonanie założeń polityki pieniężnej NBP w 2020 r.
NIK pozytywnie ocenia wykonanie założeń polityki pieniężnej NBP w 2020 r.
fot. Jaap Arriens / / ZUMA Press

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie Założeń polityki pieniężnej w 2020 r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej, w tym zadań z zakresu polityki kursowej - podał NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

"Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie Założeń polityki pieniężnej w 2020 r. Osiągnięty został główny cel, jakim było utrzymanie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w średnim okresie na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 punkt procentowy. Wprawdzie w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. inflacja kształtowała się powyżej tego przedziału, jednak miało to swoje źródło głównie w czynnikach niezależnych od banku centralnego" - napisano.

"Zarząd Narodowego Banku Polskiego skutecznie stabilizował płynność sektora bankowego, efektywnie wykorzystując do tego instrumenty wymienione w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020. Przeprowadzone operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz system rezerwy obowiązkowej pozwoliły na osiągnięcie operacyjnego celu polityki pieniężnej, ustalonego w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020. Oprocentowanie depozytów krótkoterminowych na rynku międzybankowym było zbliżone do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej" - dodano.

Według NIK zastosowanie przez Zarząd NBP niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej było celowe i adekwatne do zakresu danych i prognoz, jakimi dysponowały organy NBP w momencie podejmowania decyzji.

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła także nieprawidłowości w realizacji przez Narodowy Bank Polski zadań z zakresu polityki kursowej w 2020 r. (PAP Biznes)

tus/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki