NIK: fiskus prawidłowo wykonywał wyroki sądów administracyjnych

Fiskus najczęściej prawidłowo wykonywał wyroki sądów administracyjnych, choć wykonanie wyroków korzystnych dla administracji przebiegało sprawniej - poinformowała w czwartek w komunikacie NIK. Izba zwróciła uwagę na rosnącą liczbę decyzji uchylanych przez sądy.

Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola objęła lata 2013-2014, a jej celem była ocena wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne.

(fot. Tomasz Jodlowski/REPORTER / EastNews)

"W badanym okresie zarówno izby celne, jak i urzędy skarbowe w większości przypadków prawidłowo wykonywały wyroki sądów administracyjnych. Niewiele było skarg podatników na bezczynność organów podatkowych w tym zakresie, a także ponagleń do Ministra Finansów na opóźnienia w realizacji wyroków (...). W dwóch izbach celnych (w Warszawie i Szczecinie) wdrożono program naprawczy, który zaowocował znacznym skróceniem czasu trwania postępowań odwoławczych, a także zmniejszeniem liczby zaległych spraw" - podkreśla w komunikacie Izba.

Według NIK poprawił się nadzór resortu finansów nad organami podatkowymi. Izba zaznaczyła, że mimo podejmowanych działań ani organy podatkowe, ani Minister Finansów nie doprowadzili do zmniejszenia w 2013 r. liczby uchylanych przez sądy administracyjne decyzji, które określają właściwy wymiar należnego podatku.

Zauważono, że w 2013 r. podatnicy złożyli do sądów administracyjnych o prawie jedną trzecią więcej skarg na decyzje organów podatkowych, niż w 2012 r. Wzrosła także liczba i odsetek uchylonych przez sądy decyzji organów podatkowych, zarówno izb celnych, jak i skarbowych. Ta tendencja utrzymywała się również w I połowie 2014 r.

"W 2013 roku sądy administracyjne uchyliły łącznie blisko jedną czwartą wszystkich zaskarżonych decyzji wymiarowych wydanych przez organy podatkowe: odpowiednio 23 proc. uchyliły sądy wojewódzkie, 27 proc. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)" - poinformowała NIK.

Zdaniem Izby najczęstszym powodem uchyleń były błędy organów podatkowych, np.: niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, czy oparcie rozstrzygnięcia na niekompletnym materiale dowodowym, co w efekcie skutkowało podejmowaniem błędnych decyzji przez organy podatkowe. W ocenie NIK takie zaniedbania stanowią naruszenie norm i ogólnych zasad prawa podatkowego zawartych w Ordynacji podatkowej.

Blisko połowa zbadanych przez NIK wyroków w urzędach skarbowych i izbach celnych dotyczyła zobowiązań sprzed 7-10, a w niektórych przypadkach nawet sprzed 13 lat. W konsekwencji ściągalność należności po stronie organów podatkowych była bardzo niska: w urzędach skarbowych odzyskano zaledwie 21,6 proc. należnych kwot, a w izbach celnych jeszcze mniej, bo tylko 16,5 proc.

Ponadto NIK zwróciła uwagę, że długotrwałe postępowanie naruszało określone w Ordynacji podatkowej prawa podatników do szybkiego załatwienia sprawy, a także negatywnie wpływało na wizerunek organów podatkowych.

W trzech izbach celnych i w trzech urzędach skarbowych kontrola NIK ujawniła naruszenie prawa podatkowego związane m.in. z przewlekłością postępowania. Zaznaczono, że w skrajnym przypadku postępowanie dotyczące zwrotu akcyzy (ok. 34 tys. zł), zapłaconej przez podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego zakupu w 2004 r. samochodu, toczyło się przed organami podatkowymi i sądami przez 10 lat i do czasu zakończenia kontroli NIK nie zostało zakończone.

"W ocenie NIK - w obliczu stwierdzonych problemów zarówno w obszarze kontroli podatkowej, jak i orzecznictwa - konieczne jest przede wszystkim zapewnienie jasnego, precyzyjnego prawa, spójnego z prawem wspólnotowym. Potrzeba także dalszych szkoleń dla pracowników izb celnych i urzędów skarbowych w zakresie stosowania tych przepisów" - podsumowała Izba. (PAP)

mmu/ par/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~endi

Domagam się całkowitej likwidacji Urzędu Skarbowego , instytucji przez którą większość dorosłych Polaków znienawidziło swój własny kraj . Urzędnicy skarbówki tyle napłodzili przepisów , zmian że sami nie potrafią bardzo często zinterpretować prawidłowo należności podatkowych , ilu ludziom zniszczyli życie ? a ilu jeszcze zniszczą ? ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.