REKLAMA

NIK wytyka Wodom Polskim zaniedbania w zarządzaniu

2020-10-21 14:10, akt.2020-10-21 18:16
publikacja
2020-10-21 14:10
aktualizacja
2020-10-21 18:16
NIK wytyka Wodom Polskim zaniedbania w zarządzaniu
NIK wytyka Wodom Polskim zaniedbania w zarządzaniu
fot. Michał Dyjuk / / FORUM

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników - poinformowała w materiałach zamieszczonych na stronie izby p.o. kierownika Wydziału Prasowego Anna Matusiak-Rześniowiecka.

“Wyniki naszej kontroli pokazały, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników” - powiedziała Matusiak-Rześniowiecka.

Według niej nie zapewniono ponadto właściwej koordynacji przejmowania od samorządów zadań i majątku.

“Stwierdziliśmy również zaniedbania w zarządzaniu. Ten, można powiedzieć chaotyczny niemal, początek położył się cieniem na dalszym funkcjonowaniu tej instytucji” - dodała.

Wskazała ona, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie utworzono w związku z wymaganą przez Unię Europejską reformą prawa wodnego. Miała ona, między innymi, rozwiązać problem ciągłego niedofinansowania zadań związanych z gospodarką wodną, przede wszystkim dzięki adekwatnym do potrzeb, pozabudżetowym środkom publicznym. Zakładano, że będą one pochodziły głównie z opłat za usługi wodne na przykład za pobór wód czy naruszanie warunków korzystania z środowiska.

“Kontrola NIK wykazała jednak, że planowanego celu nie udało się osiągnąć” - stwierdziła Matusiak-Rześniowiecka.

Z kolei prezes NIK Marian Banaś, w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej izby, poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli nie miała możliwości potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych Wód Polskich za 2018 i 2019 rok.

“Pierwsze zostało nam udostępnione w przedostatnim dniu kontroli, a rozbieżności między danymi, jakie tam podano a tymi przedstawionymi w trakcie kontroli sięgały kilkuset milionów złotych. Sprawozdanie było korygowane czterokrotnie. Doprowadziło to do diametralnej zmiany wyniku finansowego instytucji z zysku wynoszącego prawie 95 mln zł do straty przekraczającej 38 mln zł. Naszym zdaniem to efekt niewłaściwego przygotowania instytucji do podjęcia zadań, jakie przed nią postawiono, a także skomplikowanego sposobu jej powstawania i organizacji” - powiedział szef NIK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa. Firma nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne, wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie są też regulatorem cen wody; zatwierdzają one taryfy za pobór wody i zrzut ścieków.

Wody Polskie: gospodarka wodna była niedofinansowywana ponad 40 lat

Wielkim obciążeniem dla początków działań Wód Polskich było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej - podkreśliły Wody Polskie, odnosząc się do raportu NIK. Jak dodano, z roku na rok inwestycje jednak rosną.

Wody Polskie w zamieszczonym na swojej stronie internetowej oświadczeniu podkreśliły, że wielkim obciążeniem dla początków działalności przedsiębiorstwa było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej, brak jednego ośrodka koordynującego, a przede wszystkim brak całościowego patrzenia na sprawy gospodarowania wodami.

"Powstanie Wód Polskich było największą w ostatnich dziesięcioleciach reformą wodną na całym kontynencie Euroazjatyckim. Jak podkreślali przedstawiciele Banku Światowego podczas wizytacji w Polsce – reformą potrzebną i bardzo udaną" - podkreślono.

Wody przyznały, że powstanie przedsiębiorstwa w 2018 r. bez okresu przejściowego było bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Przypomniano, że Wody powstały na mocy prawa wodnego, które uwzględnia dyrektywy unijne, i stały się głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami w kraju. W tej sprawie przejęło kompetencje jednostek samorządowych i rządowych.

"W momencie powstania 1 stycznia 2018 r. gospodarstwo nie posiadało własnych siedzib, samochodów, sprzętu komputerowego oraz systemów niezbędnych do właściwego funkcjonowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych. W strukturach PGW WP z dnia na dzień znalazły się prawie 3 tysiące pracowników Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz ponad tysiąc pracowników dawnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Niektóre samorządy, w tym urzędy marszałkowskie nie pozwalały na przejęcie biur i sprzętu, koniecznych do kontynuacji prac z zakresu gospodarki wodnej" - poinformowano.

Jak wskazano, organizacja nowej jednostki, z siedzibą krajową i 11 siedzibami regionalnych zarządów i jednostek im podległych (w tym 50 Zarządów Zlewni i 330 Nadzorów Wodnych i szereg obiektów hydrotechnicznych), wymagała czasu, była obarczona wieloma trudnościami organizacyjnymi.

Wody dodały, że w wielu regionach, z powodów płacowych, na pracę w przedsiębiorstwie zdecydowało się tylko 10-30 proc. pracowników posiadających wymagane doświadczenie, co "bezpośrednio przekłada się na tempo realizowanej pracy". "Zarząd Wód Polskich w tej sytuacji musiał dokonywać priorytetyzacji zadań. Pierwszym było zapewnienie ciągłości działania infrastruktury krytycznej, kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego, a także zabezpieczenia powodziowego, w tym odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz sprzętu. Usprawnienia w funkcjonowaniu struktur były i są kolejnym, wciąż realizowanym etapem działań" - podkreślono.

Przedsiębiorstwo dodało, że w ciągu blisko trzech lat funkcjonowania doprowadziło do oddania wielu znaczących, ciągnących się latami inwestycji, takich jak np. Stopień Wodny Malczyce czy polder przeciwpowodziowy Racibórz. Na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią modernizowanych jest oraz budowanych ponad 100 km nowoczesnych wałów przeciwpowodziowych w dorzeczach Odry i Wisły.

Wody wskazały ponadto, że dały nowy impuls dla inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce, a przedsiębiorstwo realizuje dziś inwestycje warte ponad 2 mld zł. Gospodarstwo dodało, że od 2015 r. ośmiokrotnie zwiększono wydatki na utrzymanie urządzeń wodnych. W roku 2018 na ten cel wydano ponad 180 mln zł, a w 2020 - 380 mln zł.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa. Firma nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne, wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie są też regulatorem cen wody; zatwierdzają one taryfy za pobór wody i zrzut ścieków.(PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Raport NIK

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki