NIK: KNF nie zapewniła ochrony przed GetBackiem

Instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

NIK wskazuje w raporcie, który ukazał się we wtorek, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące.

NIK(t) nie pamięta o akcjonariuszach GetBacku

NIK(t) nie pamięta o akcjonariuszach GetBacku

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym GetBacku punktuje nieprawidłowości, które doprowadziły m.in. do straty pieniędzy przez obligatariuszy spółki. Dobrze, że raport ten w końcu ujrzał światło dzienne. Szkoda, że ponownie zapomina się o innej duże grupie poszkodowanych - akcjonariuszach.

- KNF nie zareagował na informacje, które pozwoliłyby na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w spółce i podmiotach sprzedających jej papiery wartościowe. Dlatego kontrolerzy NIK uważają, że organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, bezpieczeństwa oraz ochrony jego uczestników. Dopiero intensywne kontrole KNF od 2018 r. pozwoliły obnażyć mechanizmy niezgodnej z prawem działalności GetBacku, co mogłoby pomóc poszkodowanym w sądowym dochodzeniu roszczeń - powiedział szef izby Marian Banaś.

Izba zauważyła także, iż ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack SA nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

GPW odpowiada ws. Getbacku: Procedura była prawidłowa

GPW odpowiada ws. Getbacku: Procedura była prawidłowa

W ocenie zarządu GPW wszystkie istotne elementy procedury dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych emitowanych przez GetBack zostały wykonane w sposób prawidłowy. Nagroda przyznana windykacyjnej spółce opierała się na mierzalnych kryteriach, wyliczonych na podstawie danych firmy za 2017 rok - podała GPW w komunikacie prasowym.

- Rzetelnie przeprowadzona kontrola UKNF pozwoliłaby na wykrycie nieprawidłowości w wycenach pakietów wierzytelności prowadzących do zawyżenia ich wartości i sztucznego wykreowania wyniku finansowego spółki GetBack, tak jak to nastąpiło w 2018 r. Do lutego 2018 r. KNF nie sprawowała również rzetelnego nadzoru nad TFI, które były zobowiązane do nadzorowania czynności GetBacku. W 2017 r. KNF przeprowadził kontrolę w jednym z towarzystw i wykazał nieprawidłowości, jednak nie zdecydował się na przeprowadzenie kontroli w pozostałych funduszach, których wierzytelnościami zarządzał GetBack - dodał Banaś.

Stanowisko UKNF

Urząd KNF ustosunkował się do wystąpienia pokontrolnego NIK oraz do informacji o wynikach kontroli w trybie przewidzianym stosownymi przepisami prawa. W niektórych obszarach UKNF uznał ustalenia faktyczne NIK, prezentowane przez NIK interpretacje przepisów lub sformułowane wnioski za dyskusyjne czy też wątpliwe, co znalazło wyraz w korespondencji między UKNF a NIK.

Niezależnie od zgłoszonych zastrzeżeń, wystąpienie NIK zostało wnikliwie przeanalizowane przez UKNF. Urząd jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

Mając świadomość znaczenia zaufania dla właściwego funkcjonowania rynku finansowego, obecne Kierownictwo Urzędu prowadzi zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości, a także do dalszej profesjonalizacji funkcjonowania Urzędu i podnoszenia jego sprawności i efektywności.

Działania UOKiK były długotrwałe i niepełne

Według NIK informacje od konsumentów o potencjalnych nadużyciach i nieprawidłowościach w działalności windykacyjnej GetBack SA wpływały do UOKiK już od listopada 2014 r. Pisma dotyczyły stosowania przez Spółkę nieuczciwych praktyk rynkowych przy dochodzeniu przez nią wierzytelności.

Lekcja z GetBacku: 5 sygnałów, że możesz stać się ofiarą nietrafionej sprzedaży

Chcesz odnowić wygasającą lokatę, a wychodzisz z banku jako posiadacz obligacji korporacyjnych. Pragniesz pożyczyć pieniądze na nowy telewizor, a ostatecznie płacisz raty kredytu i składkę na ubezpieczenie, które nie ochroni przed żadnym istotnym ryzykiem. Chociaż regulacje prawne mają chronić konsumentów przed nietrafioną sprzedażą, to nadal misselling jest jedną z najbardziej niebezpiecznych praktyk, nie tylko w finansach. Podpowiadamy, jakie sygnały zapowiadają, że zbliżamy się do sprzedażowej pułapki.

Izba wskazała, że w Urzędzie zarejestrowano 100 sygnałów konsumenckich dotyczących takich praktyk, a w latach 2015-2018 Urząd prowadził trzy postępowania wyjaśniające oraz jedno w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Na spółkę została nałożona kara w wysokości ponad 5 mln zł.

NIK zwrócił jednak uwagę na długotrwałość prowadzonych przez UOKiK postępowań. W jednym przypadku termin przekroczono o ponad 1,5 roku. "Wpływało to niekorzystnie na sytuację osób, wobec których kierowane były agresywne działania windykacyjne Spółki" - oceniła Izba.

Stanowisko "Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A."

Dla nas - rodzin poszkodowanych Informacja pokontrolna NIK - Raport dot. GetBack oznacza potwierdzenie nieprawidłowości które miały miejsca przy/w urzędach które powinny były nadzorować działalność spółki publicznej GetBack S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Banki dystrybuujące jej papiery dłużne swoim nieświadomym ryzyka klientom. Dla czas Informacja NIK - Raport dot. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH jest bardzo ważnym dowodem w każdym postępowaniu sądowym z powództwa cywilnego - pozew o zapłatę całej utraconej kwoty oraz jest bardzo ważnym dowodem w postępowaniu karnym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, który wskazuje nie tylko na brak nadzoru ze strony urzędów ale i również na spóźnioną oraz nieadekwatną reakcję na informację przekazaną chociażby przez sygnalistę, co mogło znacząco ograniczyć straty obywateli przed wybuchem afery GetBack tzn. przed dniem 17 kwietnia 2018 roku - przerwać bezprawną dystrybucję obligacji jednocześnie znacząco ograniczyć działanie spółki GetBack w zakresie emisji obligacji do niedoświadczonych inwestorów nieznających prawdziwe ryzyko inwestycji w obligacje. Pamiętajmy, że klienci instytucji finansowych nadzorowanych przez UKNF utracili swoje środki finansowe w wyniku szereg nieuprawnionych działań oraz wprowadzenia w błąd podczas sprzedaży obligacji przez dystrybutorów a nie w wyniku świadomej ryzyka inwestycji w obligacji a to jest znacząca różnica. 

Z poważaniem,

Artiom Bujan

"Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A."

Dodatkowo - jak napisano - Prezes UOKiK niezasadnie zaniechał wydania decyzji tymczasowej nakazującej GetBack SA zaprzestanie praktyk windykacyjnych naruszających zbiorowe interesy konsumentów jeszcze przed zakończeniem postępowań. W związku z tym o kilkanaście miesięcy opóźniono wyeliminowanie tych praktyk i zwiększyła się liczba konsumentów nimi dotkniętych.

Według NIK UOKiK nie zareagował na informację sygnalisty w grudniu 2017 r. o podejrzeniu piramidalnego charakteru działalności spółki. "Nie dostrzegł w niej zagrożeń dla konsumentów" - pisze Izba.

Ubrani w GetBack. Jak mogło do tego dojść?

Wydawało się, że po kredytach „frankowych”, wciskaniu funduszy akcyjnych na szczycie hossy, opcjach walutowych i skandalu tzw. polisolokat polska branża finansowa wreszcie coś zrozumiała. Ale przypadek obligacji GetBacku każe sądzić, że wszystko jest tak, jak było.

Zarząd GPW wzmocnił wizerunek GetBacku

Jak napisano w raporcie, choć dopuszczenie i wprowadzenie przez zarząd giełdy papierów wartościowych GetBack SA do obrotu giełdowego odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami, to Izba stwierdziła brak faktycznego nadzoru nad przygotowaniem dla zarządu giełdy opinii w sprawie dopuszczenia obligacji i akcji GetBacku do obrotu giełdowego.

"Opinie te zawierały znacząco zaniżoną wielkość zobowiązań spółki i nie zostały zweryfikowane. To na ich podstawie Zarząd Giełdy uznał, że może dopuścić papiery wartościowe GetBack S.A. do obrotu i nie występują zagrożenia dla inwestorów. Oznacza to, że dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym było w rzeczywistości uzależnione od oceny sytuacji finansowej GetBack dokonanej przez jednego pracownika, przy braku mierzalnych jej kryteriów i faktycznego nadzoru nad tą oceną" - uważa NIK.

Według raportu Izby dodatkowo zarząd giełdy wzmocnił wizerunek GetBack SA, przyznając spółce w lutym 2018 r. nagrodę za optymalne wykorzystanie rynków Giełdy Papierów Wartościowych, mimo że w grudniu 2017 r. otrzymał zawiadomienie sygnalisty o nieprawidłowościach w działalności spółki, podważających rzetelność wyceny jej aktywów.

Cały raport dostępny jest na stronie internetowej NIK.

Planujemy kontynuację tematu.

autor: Małgorzata Werner-Woś

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 5 tulipanywzakopanem

Żałosne tłumaczenia KNF, że niby nie leżało w ich mocy. A W CZYJEJ?

! Odpowiedz
2 11 sel

Tutaj problem jest zupełnie gdzie indziej , sparaliżowanie pracy prokuratury i sądów powoduje że długi kupione przez GeatBack trudno odzyskać , firma musi czekać latami na wyroki i zajęcia komornicze kredytobiorców którzy nie spłacają swoich kredytów dlatego nie ma kasy na wykup swoich obligacji bo nie ściąga długów które kupiła poniżej ich wartości. .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 32 karbinadel

Straty znacznie większe, niż w Amber Gold, ale żadnej komisji nie będzie. Przynajmniej dopóki "dobra zmiana" trzyma się koryta

! Odpowiedz
2 29 madarot

A co z obecną sytuacją Podkarpackiego Banku Spółdzieczego? z dnia na dzień GFB położył łape na tym banku i pierwsze co zrobiono to umorzono obligacje. Gwarantują wkłady do 100 tyś euro, ale obligacje nawet tym indywidualnym inwestorom umorzyli i 100% straty!

! Odpowiedz
0 15 degrengolada

to tak jak gdy zasiadam do rozmowy z doradcą inwestycyjnym i zadaje mi pytanie: jak duża jest moja skłonność do ryzyka w skali od 0 do 10. Odpowiadam: 0

On proponuje mi obligacje...

! Odpowiedz
1 4 brys odpowiada degrengolada

...a powinien gold i bank ziemski.

! Odpowiedz
0 7 zygi44

umorzenie obligacji = bankructwo

Idź z tym do mediów (ale nie tych "jedynych słusznych"), serio. Może skala mała, ale to wciąż są kolejne rodzinne tragedie. Chwycą to, bo "bank ma problemy" i "oszukał ludzi", niekoniecznie deponentów, ale jednak to bank, instytucja rzekomo "pełnego zaufania".

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 11 sel

To kto kogo tutaj okrada? gdy nadzór nad tym bankiem ma pis?

! Odpowiedz
1 19 pyra750

A co z Krezusem i jego akcjonariatem? Jak tam KNF chronił ludzi?

! Odpowiedz
0 46 marianpazdzioch

Jedną z cech odróżniających normalne rynki (USA, UK, Australia, Kanada) od bantustanów jest to, że generalnie można ufać raportom. W PL natomiast rozmaite banki wciskały ludziom ten scam przez parę lat, kiedy ci przychodzili po lokatę, i pies z kulawą nogą się nie zainteresował. Teraz procesy sądowe wraz z apelacją będą toczyły się kolejnych 7 -10 lat. Zostaną osądzone płotki i pewnie skazane na zwyczajowo symboliczne względem skali zniszczeń wyroki. Politycy ze spółek Skarbu Państwa też podlegają pod te same paragrafy, więc jadą z przestępcami na tym samym wózku, dlatego kary w kodeksie karnym są niskie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 20 sammler

Trzeba powiedzieć wprost, że stworzona przez PiS-LPR-Samoobronę (w ich pierwszej kadencji - z pamiętną sceną, gdy Balcerowicz, który "musi odejść", zwracał się do śp. Leppera per "panie marszałku") KNF nie sprawdziła się. Niestety obawiam się, że jeżeli już PiS wyciągnie z tego jakieś wnioski, to tylko takie, że wydzieli znów nadzór bankowy i przekaże go do NBP pod "obiektywny" nadzór Glapińskiego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 12 kaszankanamaxa odpowiada sammler

Jedyne do czego zdolny jest w tej sytuacji PIS to utworzenie NARODOWEGO KNF, którego nowi członkowie w liczbie kilkudziesięciu (jakieś świeżaki po historii i rolnictwie, które JESZCZE nie załapały się na stołki i rady nadzorcze) będą czuwać nad KNF.

! Odpowiedz
0 4 wonsz

Dwie drobnostki muszę sprostować:
po pierwsze, zachód to też bantustany. Przypomnij sobie, jakie interesy i na czym robiły rządy, banki i fundusze przed kryzysem w 2008, jakie odjechane instrumenty tam z rączki do rączki przechodziły, zanim wszystko pieprznęło i można było kupić domek za dolara.
po drugie, kary w kodeksie karnym są wysokie. Za oszustwo na kwotę powyżej 200.000 zł można dostać 10 lat odsiadki, oprócz tego milion złotych grzywny i oprócz tego jeszcze przepadek równowartości wszystkiego, co przekręcono. A nierzadko jeszcze można dostać obostrzenie kary na takiej czy innej podstawie (kilka przestępstw, recydywa itp.). Moim zdaniem bardzo przyzwoicie. Problem leży gdzie indziej - mianowicie nie znajdziesz w tym kraju sędziego, który da taką karę. Oni wszyscy uważają, że należy orzekać minimalny wymiar, najgorsze oprychy skazywane po raz dziesiąty mogą dostać coś po środku (a potem i tak mają szansę na przedterminowe).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 24 degrengolada

banaś zagrał va bank.

Tylko czekać na odpowiedź ze strony Elit.

! Odpowiedz
4 39 mith21

Afera w którą są zamieszane same najważniejsze osoby w państwie. Za PiSu nie będzie sprawiedliwości.

! Odpowiedz
5 50 nostsherlock

Kolejna afera PiSiorów przemilczana w reżimowych mediach siejących propagandę sukcesu. Moim zdaniem służby powinny sprawdzić, czy ktoś nie kryje 4 liter premiera w tej sprawie... ale kto? Służby, które premier kontroluje? To tylko potwierdza, że to państwo istnieje "teoretycznie"

! Odpowiedz
5 22 fakty

A minister Nowak na tych słynnych taśmach, w sprawie "afery" zegarkowej mówi wyraźnie, że boi się, że urząd skarbowy będzie "crossował" jego rachunki z rachunkami żony. Tzn., że bał się US, bo wtedy urzędnicy działali niezależnie, dzisiaj urzędnicy służą władzy.

! Odpowiedz
7 7 marianpazdzioch odpowiada fakty

Było dokładnie to samo. Fakt że nic Nowakowi nie "zkrosowali" najlepiej o tym świadczy. A to przecież tylko czubek góry lodowej, który wypłynął na wierzch. O reszcie nic nie wiemy i pewnie się nie dowiemy.

! Odpowiedz
1 13 fakty odpowiada marianpazdzioch

Nie scrosowali bo pewnie urzędnik na to nie wpadł, ale Nowak się bał jest to wyraźnie na taśmach. Wszystkie służby w rękach PIS i dalej wiem tylko o zegarku za 10000 PLN. Przy obecnie przewalanych miliardach to śmiech na sali, sama Polska Fundacja Narodowa i miliony płacone na agencje z Waszyngtonu która nie rozróżnia zdjęci Warszawy i Budapesztu, rozbity Jacht etc. Poza tym minister Nowak podał się do dymisji jako człowiek honoru, który członek PIS kiedykolwiek podał się za cokolwiek do dymisji ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 2 sammler odpowiada fakty

Ty chyba żartujesz. Sytuację, gdy jakiś człowiek, wiedzący, że może mieć problem z udowodnieniem pochodzenia majątku, żali się koledze, który może mu tych problemów zaoszczędzić, ty nazywasz dowodem na "niezależne działanie urzędników"? Bo dla mnie to jest dowód na państwo teoretyczne niejakiego Sienkiewicza.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 47 ertom

KNF potrafi złapać tylko emeryta, który "zmanipulował" kurs 10 akcjami.

! Odpowiedz
5 41 jkendy

Ojej ojej teraz TVP jakoś będzie musiała to wyjaśnić nierozgarniętemu wyborcy. Ale spokojne już tęgie głowy z TV trwam i radia z Torunia myślą na tym problemem.

! Odpowiedz
7 33 heldbaum

Grzechu dzis ma wolne czy jak?
Co tam macie w skrypcie patrioci, oczywiscie poza wina Thuska?

! Odpowiedz
1 37 brys


Jako demokratycznie wybrany przedstawiciel Suwerena, pancerny Marian powinien przeprowadzić kontrolę dotyczącą utopionej kasy przez podkarpackie samorządy w PBS.

! Odpowiedz
0 24 sammler

Nie tylko. Obligatariusze też dużo stracili. A przecież nadzór nad tym bankiem sprawowała ta sama KNF. Tu już nie można się wymigać, że upadł jakiś SKOK, nad którym nie miało się wcześniej efektywnej kontroli. Banki spółdzielcze, szczególnie te, które od wielu lat miały wdrożone postępowanie naprawcze, powinny być pod szczególnym nadzorem przez cały czas. Spadek współczynnika wypłacalności 10-krotnie w ciągu paru miesięcy to rzecz w zasadzie nie do pomyślenia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 gringo7

I w SK Banku.

! Odpowiedz
1 41 staryznajomy

Skontrolować od kogo Getback kupowal wierzytelnosci i to kilka transakcji w tyl.

! Odpowiedz
0 10 fakty

Alior Bank, Pekao, BZ WBK, Idea, Getin, PKO. W zasadzie same banki Leszka, państwowe, i były bank w którym prezesem był Morawiecki. Co za zbieg okoliczności.

! Odpowiedz
0 1 sammler odpowiada fakty

No trudno, żeby nie miały wierzytelności "Leszka", skoro to była firma z jego grupy kapitałowej, którą sprzedał.

! Odpowiedz
0 33 staryznajomy

Jeszcze powinny kare dostać firmy udzielające ratingow oraz biura maklerskie wydające rekomendacje "kupuj akcje" bo to wszystko ulatwialo sprzedawcom sprzedaz obligacji.

! Odpowiedz
6 9 ertom

Firmy udzielające ratingow oraz biura maklerskie nie przeprowadzają audytów, tylko wydają rekomendacje na podstawie danych udostępnionych przez spółkę. Od tego żeby nieprawidłowości wykryć jest KNF, który przed wpuszczeniem na giełdę powinien dane zweryfikować. Ale tam miał powiązania ojciec premiera Pinokia, więc wszystko w temacie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 27 jerloz210935

A JSW, PGNIG, PZU z ciągłą ingerencją polityków,wystarczy popatrzeć na giełdę,czysty rabunek.

! Odpowiedz
2 50 slaw007

Czy ta instytucja w ogóle chroni klientów? Aż dziw bierze, że ich działalność jest finansowana z naszych podatków. Banki powinny same ich opłacać, przynajmniej nie tworzyli by w ten sposób złudzenia instytucji publicznej.

! Odpowiedz
0 4 sammler

Opłacają. Nie tylko banki, ale wszystkie podmioty nadzorowane.

! Odpowiedz
1 15 tukultininurta

i gdzie ten raport się ukazał? Dodajcie proszę linka, na stronie NIK nic nie widzę.

! Odpowiedz
0 5 tukultininurta

znalazłem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

! Odpowiedz
0 0 mhm

PDF jest tutaj: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil