NFI Hetman <NFIWo.WA> sprzedaż KP Szczakowa S.A.

SPRZEDAŻ KP SZCZAKOWA S.A. RAPORT BIEŻĄCY 38/03 Zarząd NFI „Hetman" S.A. informuje, że w dniu 5 września 2003 r. NFI „Hetman" S.A. sprzedał na rzecz PCC Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech („PCC AG") 831.900 akcji imiennych serii A spółki Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), o wartości nominalnej 2,27 zł każda akcja, stanowiących 33,0% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 33,0% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przeniesienie własności ww. akcji Spółki nastąpiło w związku z zawarciem w dniu 5 września 2003 r. między NFI „Hetman" S.A. a PCC AG umowy zastawniczej, na mocy której PCC AG ustanowiło na rzecz NFI „Hetman" S.A. zastaw na ww. akcjach Spółki tytułem zabezpieczenia płatności rat ceny sprzedaży wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Spółki Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 14 sierpnia 2003 r. („Umowa"), o której to Umowie Zarząd NFI „Hetman" S.A. informował w raporcie bieżącym 36/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r. Ponadto jako zabezpieczenie płatności rat ceny sprzedaży PCC AG w dniu 14 sierpnia 2003 r., złożyła w formie aktu notarialnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. NFI „Hetman" S.A. sprzedał ww. akcje za łączną cenę 18.792,3 tys. zł („Cena Sprzedaży"). Wartość ewidencyjna zbywanych akcji w księgach NFI „Hetman" S.A. wynosiła na dzień 30 czerwca 2003 r. 18.792,3 tys. zł. Cena Sprzedaży zostanie zapłacona NFI „Hetman" S.A. w następujących ratach: 1) kwota 3.000.000 zł. zostanie zapłacona do dnia 30 września 2003 roku, 2) kwota 5.000.000 zł. zostanie zapłacona do dnia 31 października 2003 roku, 3) kwota 10.792.340,76 zł. zostanie zapłacona w do dnia 28 listopada 2003 roku, przy czym kwota 5.517.297,75 zł zostanie przelana na rachunek bankowy NFI „Hetman" S.A., zaś na poczet pozostałej kwoty 5.275.043,01 zł. zostanie w całości zaliczona kwota zadatku, wpłaconego przez PCC AG na rzecz NFI „Hetman" S.A. w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej w dniu 30 stycznia 2003 r. między NFI „Hetman' S.A. a PCC AG, o której NFI „Hetman" S.A. informował w raporcie bieżącym 4/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. Nie ma powiązań pomiędzy NFI „Hetman" S.A. lub jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a PCC AG. Dariusz Cholerzyński Prokurent CA IB Fund Management S.A. Data sporządzenia raportu: 05-09-2003
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.