REKLAMA
Tour de spółki

NEXTBIKE: Treść podjętych uchwał na ZWZ zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 21:42
publikacja
2020-08-31 21:42
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że: (i) w ramach rozpatrywania pkt 10 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Panu Robertowi Zdzisławowi Lechowi (ii) w ramach rozpatrywania pkt 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, (iii) ponadto, nie było uchwał, które objęte były porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, (iv) Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, (v) podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał o nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1. Treść podjętych uchwał w dniu 31.08.2020 r.

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki