REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.

2020-09-02 16:07
publikacja
2020-09-02 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-02
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie(„Spółka”, „Emitent”), podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 31.08.2020 r.(„ZWZ”):

1) LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - dysponujący na ZWZ 255.750 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A Spółki (uprawniającymi do dwóch głosów na jedną akcję), 143.511 zdematerializowanymi akcjami Spółki posiadającymi kod ISIN PLNXTBK00018 oraz 318.000 akcjami zwykłymi na okaziciela serii F, dającymi łącznie 973.011 głosów, co stanowiło 41,75 % liczby głosów na ZWZ, i stanowiło 39,30 % w ogólnej liczbie głosów.
2) Nextbike GmbH – dysponujący na ZWZ 509.250 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi serii A Spółki (uprawniających do dwóch głosów na jedną akcję) oraz 15.000 akcjami zwykłymi na okaziciela serii D, 150.000 akcjami zwykłymi na okaziciela serii E, 97.000 akcjami zwykłymi na okaziciela serii F, dającymi łącznie 1.280.500 głosów, co stanowiło 54,94 % liczby głosów na ZWZ, i stanowiło 51,72 % w ogólnej liczbie głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-02 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz
2020-09-02 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki