REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy

2020-09-01 21:55
publikacja
2020-09-01 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LARQ_FIZ-Zawiadomienie_z_dn.01.09.2020__(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. otrzymał zawiadomienie o zawarciu w dniu 26 sierpnia 2020 r. przez akcjonariuszy Spółki: LARQ Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, LARQ S.A. w siedzibą w Warszawie oraz Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku, Niemcy („Członkowie Porozumienia”) porozumienia określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze. zm.), którego przedmiotem było zgodne głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 31 sierpnia 2020 r. („Porozumienie”).

Po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadali łącznie 1.540.522 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 2.305.522 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 93,1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawarcie Porozumienia oraz jego rozwiązanie nie wpłynęło na stan posiadania akcji Spółki przez poszczególnych Członków Porozumienia.

Pełna treść otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
LARQ FIZ-Zawiadomienie z dn.01.09.2020_ (002).pdfLARQ FIZ-Zawiadomienie z dn.01.09.2020_ (002).pdf Zawiadomienie z dn. 01.09.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz
2020-09-01 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki