REKLAMA

NEWAG S.A.: Data rejestracji akcji serii D w KDPW

2021-02-16 16:05
publikacja
2021-02-16 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Data rejestracji akcji serii D w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) komunikatu, w którym KDPW informuje o dacie 22 lutego 2021 r. jako dacie rejestracji w depozycie papierów wartościowych jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dalej: „Akcja”). Akcja oznaczona będzie kodem ISIN PLNEWAG00012.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-16 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
2021-02-16 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki