REKLAMA

NEUCA: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

2022-09-26 23:54
publikacja
2022-09-26 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Neuca S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) od TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działającego w imieniu i na rzecz funduszy:

• Allianz FIO,
• Allianz Plan Emerytalny SFIO,
• Allianz Duo FIO,
• Allianz Inwestycje SFIO,
• Allianz SFIO Dużych Spółek,
• Allianz SFIO PPK,
• Bezpieczna Jesień SFIO,

(dalej łącznie „Fundusze”).

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem w wyniku nabycia w dniu 21 września 2022 r. akcji Spółki zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zakupem Fundusze posiadały 220.851 akcji Spółki, stanowiących 4,997% kapitału zakładowego, uprawniających do 220.851 głosów, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po zakupie Fundusze posiadają 231.163 akcji Spółki, stanowiących 5,23% kapitału zakładowego, uprawniających do 231.163 głosów, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo informuje ponadto, że:
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy,
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0,
• łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 231.163, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Piotr Sucharski Prezess Zarządu
2022-09-26 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki