REKLAMA

NEUCA: Dopuszczenie akcji do obrotu

2022-07-13 19:58
publikacja
2022-07-13 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-13
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Dopuszczenie akcji do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.300 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki.
Zgodnie z uchwałą nr 805 / 2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 212.550 (dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki ("akcje") pod warunkiem dokonania rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego akcje na rynku podstawowym z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLTRFRM00018", jednak nie wcześniej niż z dniem 17 sierpnia 2021 r. W dniu 13 sierpnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał oświadczenie nr 1016/2021, z którego wynika, że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie do 212.550 akcji Spółki pod warunkiem wprowadzenia do obrotu tych akcji na rynku regulowanym. Zgodnie z oświadczeniem KDPW, rejestracja akcji Spółki będzie następować na podstawie zleceń rozrachunków wystawianych przez Spółkę.
W dniu 13 lipca 2022r. Spółka wystawiła zlecenie rozrachunku w celu rejestracji 15.300 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-13 Piotr Sucharrski Prezes Zarządu
2022-07-13 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki