REKLAMA

NEUCA: Dopuszczenie akcji do obrotu

2021-08-19 09:44
publikacja
2021-08-19 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-19
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Dopuszczenie akcji do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2021r. nastąpiło dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.950 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki.
Zgodnie z uchwałą nr 805 / 2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 212.550 (dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki („akcje”) pod warunkiem dokonania rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Jednocześnie, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego akcje na rynku podstawowym z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLTRFRM00018”, jednak nie wcześniej niż z dniem 17 sierpnia 2021 r.
W dniu 13 sierpnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wydał oświadczenie nr 1016/2021, z którego wynika, że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie do 212.550 akcji Spółki pod warunkiem wprowadzenia do obrotu tych akcji na rynku regulowanym. Zgodnie z oświadczeniem KDPW, rejestracja akcji Spółki będzie następować na podstawie zleceń rozrachunków wystawianych przez Spółkę.

W dniu 18 sierpnia 2021r. Spółka wystawiła zlecenie rozrachunku w celu rejestracji 5.950 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-19 Piotr Sucharskii Prezes Zarządu
2021-08-19 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki