REKLAMA

NETWISE S.A.: Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND

2019-08-19 15:34
publikacja
2019-08-19 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Netwise S.A. informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2019 r. powziął informację o opublikowaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości listy rankingowej konkursu GO TO BRAND w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z opublikowanymi przez PARP wynikami oceny, projekt Emitenta pt. "Rozwój marki NETWISE na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie Promocji Branży IT/ICT" znalazł się na 46-tym miejscu na liście projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Głównym celem projektu przeprowadzenie działań wynikających z programu promocji IT. Netwise zamierza wziąć udział w 5 wydarzeniach targowych i 1 misji wyjazdowej, gdzie zamierza promować 3 rozwiązania ofertowe Netwise.

Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę pozycji biznesowej na rynku amerykańskim, co jest priorytetem w długoterminowej strategii rozwoju firmy. Doświadczenie oraz zyski finansowe wynikające z kontaktu z zagranicznym klientem będą stanowić podstawę do dalszych działań promocyjnych o charakterze globalnym. Obecność na priorytetowym rynku z punktu widzenia branży CRM/PRM pozwoli pozyskać know-how technologiczny oraz biznesowy stanowiący o sile marki w przyszłości.

Całkowity koszt projektu Emitenta ma wynieść 545 300,00 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 408 975,00 zł. Harmonogram projektu Emitenta oraz rekomendowana kwota dofinansowania mogą ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Emitent przekaże niezwłocznie tę informację odpowiednim raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-19 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki