4,5200 zł
0,00% 0,0000 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_roczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 1 373 106 1 442 007 321 804 339 719
II. Zysk operacyjny 76 021 68 597 17 816 16 161
III. Zysk przed opodatkowaniem 75 405 61 159 17 672 14 408
IV. Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Spółki 64 837 32 872 15 195 7 744
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 380 433 347 889 89 159 81 958
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (280 409) (268 659) (65 717) (63 293)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 623) (77 735) (5 302) (18 313)
VIII. Aktywa razem 2 525 855 2 433 488 587 408 583 444
IX. Zobowiązania razem 658 736 630 303 153 194 151 119
X. Zobowiązania długoterminowe 333 749 196 494 77 616 47 111
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 324 987 433 809 75 578 104 008
XII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki 1 867 119 1 803 185 434 214 432 325
XIII. Kapitał zakładowy 335 578 348 564 78 041 83 570
XIV. Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach) 335 578 344 348 564 261 335 578 344 348 564 261
XV. Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 335 529 874 336 226 725 335 529 874 336 226 725
XVI. Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach) 335 562 831 336 343 748 335 562 831 336 343 748
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,10 0,04 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,10 0,04 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny.pdfSkonsolidowany raport roczny.pdf Skonsolidowany raport roczny

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-02-28 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrekto Finansowy
2019-02-28 Grzegorz Bartler Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniki
2019-02-28 Tomasz Dakowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2C
2019-02-28 Aster Papazyan Członek Zarządu, Dyrektor ds. B2B


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-28 Jolanta Blachowicz Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.