REKLAMA

NETIA: Podpisanie listu intencyjnego (term sheet) do umowy ramowej z P4 Sp. z o.o. dotyczącej dostarczania rozwiązań transmisyjnych dla potrzeb sieci UMTS

2009-03-04 19:24
publikacja
2009-03-04 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2009
Data sporządzenia: 2009-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Podpisanie listu intencyjnego (term sheet) do umowy ramowej z P4 Sp. z o.o. dotyczącej dostarczania rozwiązań transmisyjnych dla potrzeb sieci UMTS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2009 r. Netia i P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("P4") podpisały list intencyjny (term sheet), nie mający charakteru wiążącej umowy, w którym postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje warunków następujących umów:

(i) umowy opcyjnej, zgodnie z którą P4 otrzyma od Netii opcję nabycia części radiowego sprzętu transmisyjnego, który jest obecnie wykorzystywany przez Spółkę do świadczenia usług dla P4 na podstawie umowy ramowej z dnia 3 lipca 2006 r., której przedmiotem jest zestawianie i utrzymanie przez Netię łączy transmisyjnych dla potrzeb realizacji sieci UMTS dla P4 ("Umowa UMTS"). Term sheet przewiduje, że powyższa opcja obejmie nabycie przez P4 radioliniowych urządzeń transmisyjnych w 1944 lokalizacjach, co stanowi około 90% wszystkich lokalizacji wykorzystywanych przez Netię na potrzeby transmisji dla P4. Ponadto term sheet zakłada, że opcja będzie mogła być zrealizowana wyłącznie poprzez nabycie wszystkich wymienionych wyżej urządzeń, w jednym z trzech terminów jak opisano poniżej:
• Termin realizacji opcji: 1 stycznia 2010 r. – Łączna cena zakupu: 65.755.800 PLN
• Termin realizacji opcji: 1 stycznia 2011 r. – Łączna cena zakupu: 44,789,760 PLN
• Termin realizacji opcji: 1 stycznia 2012 r. – Łączna cena zakupu: 37.908.000 PLN

(ii) aneksu do Umowy UMTS; term sheet przewiduje, że:
- Umowa UMTS zostanie zawarta na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia usług transmisyjnych świadczonych na łączach będących przedmiotem opcji zostanie przedłużony z 12 do 24 miesięcy;
- P4 ma możliwość przeniesienia praw związanych z Umową UMTS na jej spółkę zależną 3GNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.;
- nowe ceny jednostkowe za główną transmisję sieciową będą miały zastosowanie w przypadku, gdy P4 postanowi zrealizować opcję; okres wypowiedzenia usług transmisyjnych świadczonych na głównych łączach będzie wynosił 24 miesiące, z wyjątkiem 15% takich łączy, przeznaczonych na rekonfigurację.

Szczegółowe informacje na temat Umowy UMTS znajdują się raporcie bieżącym Spółki Nr 58/2006 z dnia 3 lipca 2006 r.

Netia ocenia, że zawarcie powyższych umów na warunkach opisanych w term sheet nie będzie miało istotnego wpływu na prognozę Netii na rok 2009 ani na prognozę średnioterminową (por. raporty bieżące Nr 8/2009 i Nr 58/2008).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-03-04 Mirosław Godlewski prezes zarządu
2009-03-04 Jon Eastick członek zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki